OBZOR-2009-08: Dopady hospodářské krize jsou větší, než se čekalo

23.02.2009 12:12

České Cargo je v nezáviděníhodné situaci, i to vyplynulo z jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD Cargo, a. s., konkrétně z vystoupení zástupců vedení této společnosti v čele s jejím generálním ředitelem Ing. Josefem Bazalou. Dopady hospodářské krize jsou větší, než se čekalo a propady přeprav hlubší, než se původně jevilo, přiznal Josef Bazala.

Už na podzim, tedy ještě před nástupem krize, zaznamenalo Cargo pokles přeprav o deset procent, tomu i přizpůsobilo podnikatelský plán (ten mimochodem nebyl dodnes schválen), ale hned na to přišel v lednu a únoru další pokles přeprav – tentokrát více než třicetiprocentní! Organizační změny (odchod šesti set zaměstnanců), které se chystají k 1. březnu, jsou tak patrně jen slabým odvarem toho, co teprve může přijít. Na Podnikovém výboru se totiž mluvilo i o dalších šesti stovkách zaměstnanců, kteří by mohli v průběhu letošního roku Cargo opustit. Od Carga tak bude muset v první vlně (k 1. 3. 2009) odejít asi šest set zaměstnanců (z toho 520 z provozu a 80 z GŘ ČD Cargo), počet nadbytečných zaměstnanců by ale celkově mohl být až dvojnásobný, to pokud zaměstnavatel a zástupci zaměstnanců nedojdou ke konsenzu a pokud ani ve druhém pololetí nedojde k obratu k lepšímu.

 

Naštěstí ještě mohou zaměstnanci čerpat doprovodný sociální program (DSP, celkem 35 milionů korun), nebo zvýšené odstupné, alespoň zatím. Ukázalo se, že na další zaměstnance, kteří budou muset od Carga případně odejít v průběhu roku, peníze zbýt nemusejí. DSP není bezedný.

Zatímco v loňském roce Cargo při přepravách 86 milionů tun vydělalo cca 670 milionů korun, letos to vypadá na přepravu o téměř dvacet milionů tun nižší a zisk ve výši 100 až 150 milionů korun. Návrat k přepravám z let 2007 (tehdy Cargo přepravilo cca 91 milionů tun zboží) se odkládá. Mimo jiné je to důsledek tržního prostředí, s nímž se společnost po 1. 12. 2007 potýká. „K číslům roku 2008 se patrně vrátíme až v roce 2011, částečně v roce 2010,“ připustil Josef Bazala. „Návrat k 80milionovým přepravám je i návratem k práci pro 10 500 zaměstnanců,“ dodal.

Společnost Cargo chce otevřít kolektivní smlouvu a provést některé ozdravné kroky, například na české železnici dosud nevídaným institutem přerušení práce – zaměstnanci Carga by mohli zůstat doma s 60 % mzdy. „Je to pro nás klíčový institut. Když nedojde k dohodě, bude muset odejít dalších 500 až 600 zaměstnanců,“ prohlásil Bazala. Vedení společnosti se netají tím, že takových opatření, která by měla vést k eliminiaci dopadů světové hospodářské krize a umožnit společnosti přežít, má připraveno víc. Sáhnout by se mohlo například na dovolenou nebo nárůst tarifní mzdy, naopak status quo by mělo být zachováno v případě pracovní doby a odstupného. Dohoda by měla být uzavřena nejpozději v březnu a opatření by mělo začít platit nejpozději k 1. dubnu. Pokud se tak nestane, generální ředitel pohrozil, že z Carga budou muset odejít další zaměstnanci. „Doufám, že se dohodneme a že už nebude nutné dál v propouštění pokračovat,“ prohlásil. Vedení společnosti také připustilo, že by společnost už neměla, tak jako na počátku roku, zbytečně přicházet o výkony, byť „cenová válka“ nemusí být vždy pro Cargo výhodná.

V závěrečném usnesení se mimo jiné praví, že PV OSŽ při ČD Cargo, a. s., vyslechl informaci o ekonomickém vývoji ČD Cargo, a. s., a požadavek zaměstnavatele na otevření kolektivního vyjednávání a k tomu účelu k dalším jednáním pověřil kolektivní vyjednavače a pracovní skupinu ve složení: R. Nekola, Ing. J. Kubricht, B. Šafránek, M. Urbancová (kolektivní vyjednavači) a B. Jiránek, B. Volf, P. Kundrik, J. Petrů, J. Nohal a Zd. Radkovič. Závěrem se členové PV OSŽ při ČD Cargo shodli na tom, že všechny organizační změny by měly být nejprve projednány na úrovni PV OSŽ, a teprve až pak na jednotlivých PJ. V tomto duchu měl Radek Nekola informovat vedení společnosti na společném jednání všech odborových centrál s managementem společnosti ve středu 18. února, tedy v den naší redakční uzávěrky. „Budeme hledat takové mechanismy, abychom zachovali co největší zaměstnanost,“ shrnul předseda PV Radek Nekola.