OBZOR-2009-08: Z jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s.

23.02.2009 12:04

Optimalizace pracovníků v OKV – bez sociálních otřesů?

 

České dráhy zřejmě prozatím nejsou v tak těžké situaci jako ČD Cargo.Vyplynulo to z jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., které se za řízení vedoucího tajemníka Vladislava Vokouna a za přítomnosti I. místopředsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši uskutečnilo v Praze ve středu 18. února. Na část jednání byli přizváni zástupci Českých drah, a. s. – Milan J. Ruttner, náměstek generálního ředitele pro personální záležitosti, a Jan Heglas, ředitele jeho kanceláře, aby členy podnikového výboru informovali o připravované optimalizaci pracovníků v odvětví kolejových vozidel – snížení stavu o 152 zaměstnanců. Racionalizace by měla proběhnout především s využitím Doprovodného sociálního programu a část pracovníků by měla být převedena na jiná pracoviště. Odboráři požadují doplnit do záměrů zaměstnavatele, který bude projednán na příštím, březnovém zasedání podnikového výboru, podrobnější a konkrétnější informace.

Představitelé ČD rovněž seznámili podnikový výbor s vývojem zaměstnanosti a se mzdovým vývojem (počet zaměstnanců k 31. 1. 2009 je 290.58, mzdy za leden 2009 proti lednu 2008 vzrostly o 5,47 %). Informovali rovněž o rozpisu prvního zálohového přídělu ze Sociálního fondu (1573 Kč/zaměstnanec), a o tom, že v dubnu přijde druhý příděl (cca 317 Kč/os). Po auditu bude patrno, zda proběhne ještě třetí příděl.

V diskusi se ze strany odborářů hovořilo mimo jiné velmi kriticky o smyslu a opodstatněnosti outsourcingu některých činností, který se chystá i v OKV. Odboráři konstatovali, že dosavadní out-sourcingy na železnici proběhly vesměs špatně.

V další části jednání (v době naší redakční uzávěrky) se projednávaly organizační záležitosti – příprava konference PV OSŽ, která proběhne 27. května v Kolíně, dále byla předložena zpráva o činnosti BOZP za rok 2008 a v rámci bodu „různé“ byl mimo jiné odsouhlasen návrh odměny z CSF pro pracovnici, která se z důvodu pracovního úrazu ocitla ve svízelné životní situaci.