OBZOR-2009-10: Z jednání představenstva Ú OSŽ

09.03.2009 11:29

Pokračují přípravy na stávku i jednání se zaměstnavateli

 


Představenstvo Ú OSŽ, které zasedalo 3. března, bylo poznamenáno aktuální napjatou situací na železnici. V úvodním bloku informací ze zásadních jednání proto zazněly informace o jednáních, která v souvislosti s tím vedli představitelé OSŽ od posledního zasedání Ústředí. Šlo o jednání s poslanci v Hospodářském výboru Parlamentu, s generálním ředitelem Českých drah, a. s., Petrem Žaludou, s generálním ředitelem ČD Cargo, a. s., Josefem Bazalou a s generálním ředitelem SŽDC, s. o., Janem Komárkem. Jednání s ministrem dopravy Petrem Bendlem je naplánováno na čtvrtek 5. března (tedy po redakční uzávěrce tohoto čísla). Na představenstvu dále zazněla informace o tom, že na 2. března svolalo OSŽ ostatní odborové svazy, působící na železnici, aby je informovalo o rozhodnutí OSŽ zahájit v souvislosti se současnou situací na železnici přípravy na stávku a vyzvalo je, aby jakoukoli formou jeho aktivity podpořily. Dalším bodem jednání OSŽ s odborovými svazy byl návrh zaměstnavatele, ČD Cargo, na zahájení kolektivního vyjednávání s cílem překlenout kritické období podniku tak, aby nebylo nutno propouštět. Ostatní odborové centrály se však k této záležitosti nevyjádřily.

Představenstvo Ú OSŽ se dále zabývalo přípravou jednání ústředí, které se uskuteční 24. 3. a které zhodnotí výsledky jednání mezi OSŽ a zaměstnavateli na železnici, dále přípravou V. sjezdu OSŽ, včetně podnikových konferencí. Představenstvo dále projednalo a odsouhlasilo předložené žádosti o právní zastoupení, o příspěvky z Podpůrného fondu OSŽ a některé organizační záležitosti.
 

 

 

zdroj: https://www.osz.org/