OBZOR-2009-11: Ministr Bendl je ochoten naslouchat hlasu odborářů

18.03.2009 06:32

Financování regionální železniční dopravy, zákon o veřejné dopravě, propouštění v ČD Cargo, outsourcing údržby infrastruktury a převod živé dopravní cesty pod křídla SŽDC – pět problémů, pět témat, o kterých ve čtvrtek 5. března po poledni na ministerstvu dopravy s ministrem Petrem Bendlem diskutovali zástupci OSŽ (I. místopředseda Bc. Jaroslav Pejša, vedoucí tajemník Vladislav Vokoun a územní tajemník Martin Vavrečka. A soudě podle prvních reakcí bezprostředně po skončení více než hodinové schůzky, našly k sobě obě strany cestu.

„Shodli jsme se na tom, že důvod ke stávce není, že chceme jednat a budeme posouvat věci dopředu,“ prohlásil na brífinku ministr Bendl. „Podmínkou toho, aby stávka nebyla, je, aby jednání dopadla úspěšně,“ doplnil I. místopředseda OSŽ Jaroslav Pejša. „Pokud budou jednání probíhat, není důvod ke stávce. Stávka je krajním prostředkem a my v tuto chvíli chceme jednat,“ dodal.

Ostatně u všech pěti výše zmíněných témat ministr Bendl naznačil, že je ochoten naslouchat hlasu odborářů. „Shodli jsme se s odboráři na tom, že to, že vláda má na jedné straně vůli pomoci regionům, je sice chvályhodné, ale na straně druhé to není systémové řešení do budoucna,“ uvedl Petr Bendl. „A my společně toto systémové řešení do budoucna hledat musíme.“

Samozřejmě, otázka financování regionální dopravy je věcí, která musí být řešena systémově,“ přitakal Jaroslav Pejša. „Tedy především zákonem o veřejné dopravě a ne tím, že každý rok budeme shánět dodatečné finanční zdroje pro zachování regionální dopravy.“

Obě strany se na jednání také shodly na tom, že železniční regionální doprava má pro mobilitu občanů, zejména v době hospodářské krize, veliký význam.

Problém financování železniční osobní dopravy podle ministra Bendla tak trochu souvisí s odčleněním Carga. „Ten, řekněme, evropský pokyn nefinancovat křížově nákladní a osobní železniční dopravu, respektive oddělit je od sebe, způsobil, že dnes některé finanční prostředky opravdu chybějí.“ I proto bude za účasti odborových centrál na železnici a Svazu dopravy svolána tzv. malá dopravní tripartita, kde se bude mimo jiné „hledat způsob, jak systémově nastavit fungování regionální železnice.“

A problém druhý. Odborové sdružení železničářů obdrží k připomínkování pátou verzi zákona o veřejné dopravě, zároveň tato verze bude projednána v tzv. malé dopravní tripartitě, aby vládní návrh zákona, který má být do poslanecké sněmovny doručen do 30. dubna 2009, opravdu zajišťoval trvalé a udržitelné financování osobní železniční dopravy. „Jsme připraveni spolupracovat s odboráři na popisu té situace a na kvantifikování finančních potřeb,“ řekl Petr Bendl. „Právě proto, že v tuto chvíli neexistuje zákon o veřejné dopravě a přitom by došlo k převádění řízení provozu na SŽDC, by mohlo dojít k nekontrolovatelným následkům,“ dodal Jaroslav Pejša. „Máme zhruba dva měsíce na to, abychom připravili scénář, jak by to mohlo vypadat a jaké jsou námitky.“

Odboráři pochopitelně diskutovali s ministrem i o situaci v ČD Cargu, respektive o „dofinancování“ doprovodného sociálního programu. „Myslím si, že ke vzájemné spokojenosti tento problém zcela odpadl,“ prohlásil Bendl. „Chtěli bychom poděkovat panu ministrovi za to, že se zasadil o to, aby byla vyřešena otázka DSP v podniku Cargo,“ kvitoval Pejša.

Mluvilo se také o outsourcingu údržby infrastruktury u SŽDC. „Odboráři mě informovali, že se obávají řady rizik, které z outsourcingu vyplývají a že přivítali moje váhání nad tím, jestli tuto soutěž dokončit,“ uvedl Petr Bendl s tím, že definitivně se rozhodne až na počátku příštího týdne (tedy počínaje 9. 3.). „Počkáme na konkrétní vyjádření pana ministra,“ přisvědčil Jaroslav Pejša. „Myslím si, že jeho vystoupení v nedělní televizní debatě svědčí o tom, kam se kloní.“

A nakonec se mluvilo i o živé dopravní cestě. Během jednání ministr dopravy přislíbil stažení tohoto materiálu z programu jednání vlády. „Pan ministr nám vyhověl. Během následujících dvou měsíců bude tento návrh spolu s OSŽ analyzovat, aby se odstranily možné negativní dopady tohoto transformačního kroku,“ prohlásil Jaroslav Pejša a závěrem dodal: „Když už to má nastat, tak požadujeme, aby tento přechod byl řádně zajištěn, aby nedošlo k tomu, že bude ohrožena bezpečnost železničního provozu.“

zdroj: https://www.osz.org/