Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s výkonem povolání

K 1. říjnu 2011 byla provedena změna výše pojistného a výše pojistné částky „Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli“ (dále jen pojištění odpovědnosti).

Nově
- výše pojistné částky:
  100 000,- Kč, 130 000,- Kč, 160 000,- Kč, 240 000,- Kč, 320 000,- Kč,

- prostřednictvím ZO OSŽ člen OSŽ zaplatí na účet OSŽ - ústředí podle zvolené pojistné částky pojistné ve výši:
  300,- Kč, 450,- Kč, 550,- Kč, 800,- Kč, 1 050,- Kč,

- spoluúčast ve výši: 5%, minimálně 500,- Kč a maximálně 3 000,- Kč.

 

I nadále nově stanovená spoluúčast bude minimální a pro členy OSŽ velmi výhodná - pojištění odpovědnosti prostřednictvím OSŽ nemá mezi pojištěními uzavíranými na území České republiky konkurenci.